úterý 14. května 2013

NATALE DI ROMA ( ROME'S CHRISTMAS ) 2013

 
21. dubna oslavilo "Věčné město" Řím 2766 let od svého vzniku.
 
Oslavy výročí se nazývají Římské Vánoce   (NATALE DI ROMA) a do dnešních dní se tento pohanský svátek
zachoval jako tradiční připomínka. Město tradičně pořádá přehlídku historických kostýmů a představení historických souborů a spolků.
 Tak jako i v jiných letech se toto představení konalo odpoledne na CIRCO MASSIMO, kam od Kolosea směřoval průvod našich antických předků.
Začátek odpoledne na Circo Massimo zahájili místní parašutisti slavnostním seskokem. Viz. naše poslední video. Poté předvedli historické skupiny  několik scének z historie města, které vyvrcholily vítěznou bitvou v tažení proti barbarům.
Nám se oslavy vzniku města moc líbily a děti se naučily něco z historie.
 
 
 
21. aprile "La Cittá Eterna" ROMA, ha festeggiato i 2766 anni dalla nascita
L'Anniversario della nascita di Roma viene chiamato NATALE DI ROMA  e fino ad oggi la città celebra questa festività laica con rapresentazioni in costume ed eventi culturali.
Come negli anni precedenti, questo evento si è svolto al Circo Massimo, dove sono arrivati i gruppi storici raffiguranti gli antichi romani, per fare le loro esibizioni in costume e delle ricostruzioni dei momenti più importanti della storia romana. 
 L'esibizione del pomerigio è stata aperta dal lancio dei paracadutisti, con la loro discesa adrenalinica ( il nostro ultimo video). Invece il legendario scontro tra le legioni romane e i barbari della Gallia ha chiuso un bellissimo pomerigio pieno della storia quasi incredibille di una città come Roma.
A noi questa rapresentazione è piaciuta tantissimo. 
used google translator :
 
21st April celebrated the "Eternal City" Rome the emergence of 2766 years since its inception.

The anniversary celebrations are called Roman Christmas (NATALE DI ROMA), and to this day, this pagan holiday acted like a traditional point. The city is traditionally organized parade of historical costumes and performances of historical files and associations.
As in other years, this show was held this afternoon at CIRCO MASSIMO where the Coliseum headed the procession of our ancient ancestors.

Beginning afternoon at Circo Massimo started the local skydivers jump ceremony. See. our latest video. After several groups showed historical scenes of the town's history, which culminated in winning the battle in the campaign against the barbarians.

We celebrate the birth of children loved it and learned something from history.
  M.

Žádné komentáře:

Okomentovat