pondělí 8. května 2017

Růžová zahrada - Roseto comunale di Roma

                 Roseto comunale v  Římě se nachází nad Circo Massimo pod vrchem Aventinem naproti vrchu Palatinu.Již od třetího století před Kristem byli zaznamenány údaje o oslavování bohyně květin v chrámu bohyně Flory. Oslavy bývaly v jarním období v místech dnešní růžové zahrady.

Tento pozemek nad Circo Massimo byl ale později opuštěn a zčásti sloužil jako pozemek zemědělský, až do roku 1645, kdy jej město přidělilo židovské obci, aby si zde založila hřbitov. Židovský hřbitov byl v roce 1934 přesunut na antický hřbitov Verano. Tato plocha pak zůstala nevyužita až do roku 1950, kdy bylo rozhodnuto přemístit sem zbytky z  růžové zahrady zničené během druhé světové války, nacházející se na vrchu Oppio.  

Poděkováním Židovské obci za to, že dala městu svolení k vytvoření dnešní zahrady růží na svém svatém pozemku, je hvězda u vstupní brány a tvar chodníčků v zahradě, které se sbíhají do formy sedmiramenného svícnu. Kolekce čítá na 1100 druhů, mezi nimiž jsou i vzácné růže z Číny a Mongolska. Těmi nejzajímavějšími rostlinami co zde můžete spatřit je růže se zelenými okvětními lístky  Chinensis Virdiflora, růže Chinensis Mutabilis, která každým dnem mění svou barvu, nebo druh Rosa Foetida, růže nelibě vonící.

Od poloviny dubna do poloviny června bývá městská růžová zahrada otevřena a přístupna široké veřejnosti.


 By Google translate

The Roseto communale in Rome is located above Circo Massimo under the Aventin Hill opposite the Palatine Hill.

Already since the third century BC, data on the celebration of the goddess of flowers in the temple of the goddess Flora has been recorded. Celebrations were held in the spring of today in the pink gardens.This land above Circo Massimo but later served as a piece of land, until 1645, when it was allocated to the Jewish community. She established a cemetery in these places. The Jewish Cemetery was moved to the ancient Verano cemetery in 1934. This area was left unused until 1950, when it was decided to relocate the remains of a rose garden destroyed during the Second World War, which was on the hill of Oppio.By thanking the Jewish community for giving permission to the city to create today's roses garden on its holy site, the star is at the entrance gate and the shape of the pavements in the garden, which converge into a seven-armed candlestick.


The collection includes 1,100 kinds of roses, among which are rare species from China and Mongolia. The most interesting species here are the rose with green petals Chinensis Virdiflora, Chinensis Mutabilis rose, which changes color every day, or Rosa Foetida, the rose smells odorless.

From mid-April to mid-June, the urban rose garden is open and accessible to the general public.

M.

Žádné komentáře:

Okomentovat