neděle 31. července 2011

Ferragosto - svátek uprostřed léta / midsummer feast

Ferragosto

 15. 8. je den kdy se panenka Maria stala světicí ( Nanebevzetí Panny Marie). Tento svátek slavili již antičtí Římané.

V Itálii je velmi populárni a rodiny, přátelé a vůbec většina italů oslavuje co nejpříjemněji pospolu, dobrým jídlem a pitím.  Pokud možno ovšem mimo Řím. Nejlěpe někde u moře, nebo v horách, kde jsou snesitelnější teploty.

Město je v této době poloprázdné a obývají ho z většiny turisté. I proto se Vám může stát, při hledání hotelu až na místě, že vám otevře majitel hotelu jen v trenýrkách a řekne :
             "Pardon, máme plno ! Je Ferragosto !"

M.

by google translantor

Ferragosto

15th 8th is the day when the Virgin Mary became a saint and this festival has celebrated the ancient Romans.

In Italy is very popular and families, friends and even most Italians celebrate together what the most pleasant, good food and drink. Preferably, however, outside Rome. Top somewhere at sea or in the mountains, where temperatures are bearable.

The city is half empty at this time and inhabit it from most tourists. That is why you may find, in search of the hotel on site, the owner of the hotel will open just in shorts and says:

"Sorry, we're full! It is Ferragosto!"


M.

Žádné komentáře:

Okomentovat