sobota 30. června 2012

Jaké je horko ? How hot is it ?

Jak silné je horko v souvislosti se zátěží  na váš organismus si můžete jednoduše zjistit na oficiálních stránkách italského ministerstva zdravotnictví. zde : http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=410&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto

Jednoduchý seznam větších  měst, kde je barevně rozlišeno jaký stupen teplotní zátěže je předpovězen pro příštích 24, 48 a 72 hodin. Nejnižší stupen je zelené půlsluníčko, nejvyšší pak půlsluníčko červené.

Horko může ve chvíli, kdy se naruší přirozená termoregulace těla, způsobit vážné zdravotní problémy. Jakmile tělo nestačí odvádět zvyšující se tělesnou teplotu potem, což se může stát při dlouhém pobytu na přímém slunci a zvýšené vhkosti vzduchu, může dojít k narušení životně důležitých orgánů i samotného mozku. Může dojít např. k dehydrataci, upadnutí do mdlob, křečím, otokům, celkovému vážnému zhoršení zdravotního stavu.

Proto italské ministerstvo zdravotnictví vypracovalo brožurku "Jak Zvítězit nad horkem" zde. Je určena pro širokou veřejnost a jsou v ní jednoduchá pravidla, jak se chovat v období zvýšených teplot. Např. dostatečně pít, vyhýbat se konzumaci alkoholu, mezi 11-18 hod nevycházet na přímé slunce, větrat pouze v noci, pokud je k dispozici klimatizace, nikdy nesnižovat teplotu na min jak 24-26 stupnů, v autě pak udržovat teplotu jen o pět stupnu nižší, než je venkovní teplota a pokud možno opět necestovat mezi 11-18-tou hodinou. Zvýšit pozornost na děti, staré a nemocné osoby. Nikdy je nenechávat samotné v autě ani na krátkou chvíli. A pokud se nám, nebo někomu v okolí udělá špatně, obrátit se na doktora, nebo rovnou na italskou záchranou službu tel. č. 118.

Co radím já : Nepřepínejte své fyzické síly a sluníčko nepodcenujte !

M.


by google translator
How strong is the heat in the burden on your body, you can simply check the official website of the Italian Ministry of Health. here: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=410&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto A simple list of large cities, where the color temperature differentiated the degree of burden is predicted for the next 72 hours and 24.48. Lowest level is green půlsluníčko, the highest půlsluníčko red.  Heat can be the moment to disturb the natural thermoregulation of the body, causing serious health problems. Once the body is not enough to pay the increasing body temperature, perspiration, which can happen during a long stay in direct sunlight and increased vhkosti air can disrupt the vital organs and the brain itself. There may be such as dehydration, falling into fainting, convulsions, edema, a serious deterioration in overall health. Therefore, the Italian Ministry of Health prepared a brochure "How to beat the heat." Here There is intended for the general public and are the simple rules on how to behave during the elevated temperatures. For example. enough to drink, avoid alcohol, stay indoors between 11-18 hours of direct sun, wind at night, if there is air conditioning, never not reduce to a minimum temperature of 24-26 degrees as in a car then just keep the temperature five degrees lower than the outdoor temperature and, if possible, again not to travel between 11 to 18-th hour. Increase attention to children, elderly and ill persons. Do not leave them alone in the car even for a short while. And if we, or someone in the neighborhood feel unwell, contact the doctor or equal to the Italian rescue service phone number 118th.

And my advise is : Do not change your physical strength and underestimate the sun!

M.

Žádné komentáře:

Okomentovat