pátek 1. června 2012

VILLA PAMPHILI

Římské parky  jsou krásné. Každý z nich má svou historii, ale jedno mají společné. Kdysi patřili nějakému šlechtickému rodu. Ten je založil. Najal si nejlepší zahradní architekty své doby, aby na jejich pozemku vytvořil jedinečnou krásnou zahradu plnou rozmanitých rostlin, stromů, přírodních obrazů a fontán s protékající vodou. Troufnu si odhadnout, že Villy - jak se parky zde nazývají, měly být nejen dostatečně funkční a poskytovat stín klid a komfort v letních horkých měsících, ale měli být též rozmanitým inspirativním prostorem. Měli prezentovat vkus i bohatství jejich majitele. Být prostorem mysl uklidnujícím a potěšit oko těch, co park mohli využívat. Když se projdete po Villa Pamphili dnes, kdy je z větší části přístupná veřejnosti, bude vám úplně jasné, jak to tenkrát bylo. Villa Pamphili má dodnes,
 i přes to, že do ní vstoupila lúza plebejská, svou úžasnou atmosféru.   


Vstup do Villy z náměstí sv. Pankrácia.

by google translator
Roman parks are beautiful and Each of theme has own history. One thing for Them, but is in common. Once belonged to some noble family. He is founder and hired the best landscape architects of His Time. Their land has created in a beautiful garden full of unique Various plants, trees, natural images and fountains with running water. I venture to guess. The House - the name of parks is like this here in Rome - Should be not only functional. The park was to have adequate Provide the shade and comfort and convenience in the hot summer months and was to have variety and to be inspirational space. In the examination time the Villa was to have the representative whitand elegance and soothing the mind space. When you walk through the Villa Pamphili today, 'which is largely open to the public, you can Understand the story about her history..

Rozmanité dřeviny


I Parchi romani sono bellissimi. Ognuno ha la propria storia, però una cosa hanno in comune. Una volta appartenevano alle famiglie nobili. È I fondatori hanno assunto i migliori architetti paesaggisti del loro tempo per creare un giardino privato, esclusivo  e bellissimo, pieno di varie piante, alberi, immagini naturali e fontane con acqua corrente. Mi permetto di supporre che le Ville - come i parchi a Roma sono chiamati, non dovevano essere solo ben funzionali. Dovevano fornire l´ombra adeguata, comfort e praticità nei caldi mesi estivi. Dovevano essere anche degli spazi pieni di ispirazione. Allo stesso tempo, dovevano presentare la eleganza e riccheza della famiglia.  E Dovevano provocare estasi e tranquilità nella mente dell visitatore. Quando si cammina attraverso la Villa Pamphili oggi, si sente ancora questo spirito di passato.Na jedné straně piniový lesík, na druhé krásná vzrostlá palma.


 Hlavní Vila parku.
Zákoutí k rozjímání.
Kaple (veřejnosti nepřístupná)

Fontána

Umělé jezírko


Požitek z vody


Obrovské vzrostlé borovice jsou typické pro město

Stinný hvozd


M.

Žádné komentáře:

Okomentovat