pondělí 16. ledna 2012

Andělský Hrad / Castel Sant'Angel


Hrad Svatý Anděl jako památka rozhodně stojí za povšimnutí. Nachází se v blízkosti Vatikánu. Zatímco ostatní Římské pozůstatky byly v průběhu staletí ničeny a rozebírány na jiné použití, tento hrad byl pouze přestavován a využíván k rozdílným účelům a do dnešních dní se velmi zachoval.
Jeho vznik se traduje k roku 123 našeho letopočtu, kdy byl postaven jako hrobka pro císaře Hadriána. Později byla vytvořena i  tajná chodba vedoucí do Vatikánu. Byl dále postupně využíván jako opevněná armádní pevnost, věznice, krásný rensanční rodinný hrad, jak dokazují Michelangelovi malby na zdech, až po muzeum dnešních dní.

Prohlídka hradu ze sestává ze šesti pater, přes vězení a papežské pokoje až po kavárnu s úžasnou vyhlídkou na město v horním patře.

M.

by google translator
  
Saint Angel Castle as a monument definitely worth noting. Located near the Vatican. While other Roman remains have been destroyed over the centuries and discussed the different uses, this castle was just remodeled and used for different purposes, and to this day is very preserved.


Its origin dates back to the year 123 AD, when it was built as a tomb for Emperor Hadrian. Later it was created as a secret passageway leading to the Vatican. He was then successively used as a fortified military stronghold, prisons, family rensanční beautiful castle, as evidenced by Michelangelo paintings on the walls, to the museum today.


Tour of the castle consists of six floors, through prison and papal rooms to coffee shop with an amazing view of the city on the upper floor.

M.FOTO:


Žádné komentáře:

Okomentovat