úterý 13. prosince 2011

Day of Dinosaurs

Putovní Dinosauří výstava potrvá na římském výstavišti do 5-tého února. My se jeli podívat tuto sobotu a moc se nám líbila. Je dělaná přesně pro nás, co studujeme dinosaury v encyklopediích, jsme trochu chyceni celou dinosauří horečkou posledních let. Viděli jsme český film "Cesta do pravěku" , pár animovaných pohádek na téma dinosauři a velmi povedený americký dokument o budování dinoparku přivezením si dinosaury z minulosti pomocí brány času. Chybělo nám jen vidět skoro pravého dinosaura v životní velikosti a to se nám díky této výstavě, která právě v Římě probíhá, poštěstilo.
Mé osobní zjištění, nebo spíš potvrzení toho co jsme se už učili ve škole je, že ty dinosauři měli tak málo místa v lebce pro mozek, že byli určitě ůplně blbý a potkat na živo bych je nikdy nechtěla !

By google translator

The traveling exhibition will last Dinosaur Exhibition in Rome until 5. February. We went to see this Saturday and we liked very much. It is done just for us, what we study dinosaurs in encyclopedias, we caught a bit of dinosaur fever in recent years. We saw the Czech film "Journey to the Beginning," a couple of animated fairy tales on the topic of dinosaurs and a very funny documentary about the U.S. building DinoPark přivezením the dinosaurs of the past by the gate time. We just lacked the right to see almost life-size dinosaur and we thanks to this exhibition which is currently in Rome, prospered.

My personal findings, or rather a confirmation of what we have learned in school is that the dinosaurs had so little space in the skull for the brain, that I would never want to meet live!

Fotky :
První hraný film o dinosaurech :

Český film "Cesta do pravěku"

"Journey to the Beginning of Time". The first film about the dinoaur.


Interaktivni hry pro děti na závěr. Hledání kostí v písku, kreslení, ovládání dinosaura ovládacím panelem - 4 tlačítka. Vědecko naučný film jsme neviděli pro velkou frontu a možnost fotky " jízda na dinosauru" za poplatek jsme také nevyužili.


Interactive games for children at the end. Finding the bones in the sand, drawing, control dinosaur control panel - 4 buttons. Scientific educational film, we saw a big queue for photos and the ability to "ride the dinosaur" for a fee, we also missed.


Žádné komentáře:

Okomentovat