pondělí 23. června 2014

FORO DI TRAIANO


Za období vlády císaře Traiana se říše římská těšila velikému rozkvětu. Císař Traianus wik.Traianus vládl od roku 98 do roku 117 n.l.. Na počest svého vítězství v Dacii roku 110, nechal postavit Traianovo Forum, jež bylo dokončeno v roce 112 . Součástí fora bylo umístění obelisku v roce 113, na kterém je znázorněna právě bitva a vítězství v Dácii (území dnešního Rumunska) Wik.Dácie. Obelisk se zachoval dodnes a lze si jej prohlédnout na svém původním místě, kde stávalo toto nejhonosnější ze všech For, v blízkosti Viktoriánského paláce ve Via dei Fori Imperiali. K Traianskému Foru patřily také budovy Mercati di Traiano - dnešní museum.


google translator :

Under the reign of the Emperor Trajan, the Roman Empire enjoyed great prosperity. Emperor Trajan ruled from 98 till 117 AD. Honor of his victories in Dacia in 110, built the Trajan Forum which was finished in 112th Part of the forum was the location of the obelisk in 113 which shows real battle and victory in Dacia (today's Romania). Obelisk survive today and can be viewed on the spot where stood the grandest of all the forums.

wik.Foro di Traiano

MERCATI DI TRAIANO


OBELISK


M.

Žádné komentáře:

Okomentovat