neděle 4. května 2014

MERCATI DI TRAIANO

MUSEO DEI FORI IMPERIALI
 
 
Vstup do Muzea "Mercati di Traiano" najdete z ulice Via Nazionale. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v roce 2007 a je věnováno politickému kulturnímu a společenskému centru antického Říma, monumentálním forům, ze kterých  už dnes zůstalo jen opravdu velmi málo.
Expozice muzea je věnována především forům Cesarův a Augustův a velmi podrobně a názorně vysvětluje jak tato fora vypadala ve své skutečné původní podobě. Určitě bych návštěvu muzea doporučila jako první zastávku před prohlídkou historických ostatků z těchto kulturních center. Z toho co se z nich fyzicky dochovalo do dnešních dní, si lze jen těžko představit, jak krásná a monumentální císařská fora doopravdy ve svém celku byla.  

Samotné Traianské budovy sloužily ve své dávné době jako admistrativní zázemí Fora Romanum.
  
 
 
 
by google translator :
 
Museo Dei Fori Imperiali
Entry to the Museum "Mercati di Traiano" to find in the street Via Nazionale. Museum was inaugurated in 2007 and is dedicated to the political cultural and social center of ancient Rome, monumentales forums, from which today remains only very little.

The museum exhibition is devoted to the forums to Caesar and Augustus, a very detailed and clearly explains how the forum looked at their true original form. I would definitely recommend a visit to the museum as a first step before a tour of historic relics from these cultural centers. From what have been preserved to this day, it is hard to imagine how beautiful and monumental Fori Imperiali really a whole were.
Traiano buildings were used in ancient times as its background admistrative Forum Romanum.
 


 
  
Pohled na Viktoriánský palác z okna musea.


 
M.

Žádné komentáře:

Okomentovat