neděle 16. února 2014

BASILICA S.COSMA E DAMIANO

 
 MONUMENTALE PRESEPIO NAPOLETANO
  
 
 

Tato basilika minor je zajímavá hned z několika důvodů. Nachází se v samém srdci města v těsném sousedství Fora Romanum. Najdete ji hned vedle Vespansianova Fora. Základy jejího vzniku sahají až někdy k počátkům našeho letopočtu. Od té doby prošla mnoha rekonstrukčními změnami a dochovala se do dnešních dní, jako funkční budova, nejen pro účely církevní, ale také jako malé museum vystavující ručně vyřezávaný betlém ze sedmnáctého století. Betlém tradiční, velmi obsáhlý, pečlivě vypracovaný a celkově velmi výpravný. Nejen v Neapoli, ale v celé Itálii je betlém, narozdíl od vánočního ozdobeného stromečku, nejvýznamějším symbolem vánoc.
Samotná Bazilika svatého Kosmy a Damiana je velmi bohatě vyzdobena a v její hlavní části se můžete pokochat pohledem na mozaiku vytvořenou okolo roku 530 našeho letopočtu. Mozaika představuje vstup do nebeského ráje.

 

 by google translator

The minor basilica is interesting for several reasons. Located in the heart of the city close to the Roman Forum. It lies beside Vespansianova Forum. Basics of its origin goes back to the beginnings of some AD. Since then, the company has undergone many changes and rebuilding has been preserved to this day as a functional building, not only for religious purposes, but also as a small museum exhibiting hand-carved nativity scene of the seventeenth century. Traditional nativity scene very extensive, rigorous and generally very picturesque. Not only in Naples, but in Italy the crib, unlike the ornate Christmas tree, most significant symbol of Christmas.

The actual Basilica of St. Cosmas and Damian is very richly decorated and its main part, you can enjoy the view of the mosaic created around 530 AD. Showing the entrance to the heavenly paradise.
 
 


 
 
M.

Žádné komentáře:

Okomentovat