sobota 4. ledna 2014

FIERA DI ROMA - VÝSTAVIŠTĚ ŘÍM - Rome's new exhibition center

http://www.fieraroma.it/
Nové římské výstaviště.
 
Před několika lety město slavnostně zahájilo provoz nového výstaviště za městem. Na webové stránce investienti SpA jsou dostupné informace o tomto novém projektu nazvaném LA NUOVA FIERA DI ROMA. Stavitelé, projektanti, organizátoři a všichni ti, kdo se na tomto reprezentativním a ambiciozním projektu podíleli, měli za cíl postavit místo hodné tak velikému městu jako je Řím. Konkurovat historické architektuře a kouzlu starého města ale výstaviště dokáže jen stěží.

BY GOOGLE TRANSLATOR:

Rome's new exhibition center.
Several years ago, the city inaugurated a new exhibition in the city. On the website investienti SpA available information on this new project called La Nuova Fiera di Roma. Builders, planners, organizers and all those who in this grand and ambitious project involved, we aim to build a place worthy of so great a city like Rome. Competing with historic architecture and charm of an old town, but it can hardly.


Staré výstaviště bylo malé, zastaralé a nevyhovující. Zřejmě právě z důvodu rozšířit výstavní plochu pro město, kde místa volného je pomálu, padla volba plochy pro novou stavbu  za město a mezi poli vznikla tato "oaza" obchodu, zábavy a reprezentace.
 Oaza v uvozovkách. Nevím, jestli je tady vhodné napsat slovo - PROZATÍM. Moc bych to novému výstavišti přála. Přála bych mu, aby to tu tepalo, aby se střídal jeden projekt za druhým, aby dosáhlo takové věhlasnosti jako třeba výstaviště v Miláně. Prozatím, i když se zde různé akce pořádají, zůstává tady ta polní provinční atmosféra.

Old Exhibition was small, outdated and inadequate. Probably just due to expand the exhibition area for the city, where free space is scarce, the area was chosen for the new building for the city and the field created this "oasis" of business, entertainment and representation.
Oasis in quotation marks. I do not know if it's appropriate to write the word-for now-I really want to wish the new exhibition center. I wish him to do that throbbed to alternating one project after another to achieve such věhlasnosti like Exhibition in Milan. For now, though, the various events held here, stays here the field atmosphere.Prozatím je to takové opuštěné místo kdesi v polích. Místo dobře dostupné z mezinárodního letiště. Na trase vlaku z letiště Fiumicino do centra Říma je to zastávka s názvem "FIERA DI ROMA". My jsme na výstavišti byli celkem třikrát a vždy na mě ta zastávka působila stejně opuštěně až smutně. Nikde NIC. Jen opodál brána a jezdící schody, které vás dopraví do spojovací galerie. Výtahy do galerie jsou uzamčené a působí nefunkčně. Pěšky je to pěkný kousek a  musíte použít právě spojovací nadzemní galerii, aby jste se na výstaviště dostali. Označení zastávky autobusu smutně leží povalené na zemi. Co by na to asi říkali všichni ti zahraniční obchodníci na které nové výstaviště čeká.

For now, it's such a lonely place somewhere in the fields. Location easily accessible from the international airport. On the route of the train from Fiumicino airport to Rome's center is a stop called "Fiera di Roma". We were at the exhibition three times and always stop to me that she was just as deserted as sad. Never anything. Just nearby gate and escalators that will take you to the connecting gallery. Elevators are locked into the gallery and has inoperable. Walking distance to a nice piece and you have to use just connecting overhead gallery that you get to the exhibition. Designation bus sadly is thrown to the ground. What would have said about all those foreign traders which new exhibition waits.


Přestože se i pro obyvatele města vyplatí, jet na výstaviště zmíněným vlakem a vyhnout se tak dopravním zácpám, ušetřít na jízdném a parkovném, raději volí pohodlí svého vozu, nebo domova.
 Na výstaviště je dokáže přilákat jen několik lokálních akcí pořádaných pravidelně již několik let. Těmi jsou například MOA CASA a CASA IDEA ( bytový design a nábytek), nebo ROMA SPOSA (svatební salon).

Although for city residents pay, go to the exhibition mentioned by train and avoid traffic jams, save on fares and parking, it chooses the comfort of your car or home.
The Exhibition Centre is able to attract a number of local events held regularly for several years. These are: MOA CASA and CASA IDEA (interior design and furniture), or ROMA SPOSA (bridal salon).


 
Mezi nejzajímavějších akce plánované na první pololetí letošního roku bude jistě patřit ROMICS - festival komiksu, animovaneho filmu a her. Pro vaši zajímavost se na další program akci dostanete přes oficiální stránku výstaviště : ZDE

 Zdraví a do Nového roku přeje VÁM VŠEM
 
Vše nejlepší
 
Among the most exciting events planned for the first half of this year will surely be ROMICS - festival of comics, animated movies and games. For your interest to get more action program through the exhibition official website: HEREHealth and the New Year I wish you allAll the best
 
Martina

 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat