úterý 12. července 2011

Horké dny / Hot days


Horké dny. Přišla horká vlna a s ní dnešní krize na burze - další odvětví, kterému absolutně nerozumím...

 Horku, tomu rozumím: v osm hodin ráno, už začal vzduch houstnout. Když je horko je horko. Jeden se potí a pomalu začíná malátnět, neschopen velkých činů.

 Jenom Woodymu Allenovi nebylo dnes v Římě horko. Už od rána natáčel svůj nový film "The Bob Decameron" na Via Del Corso v bledě modré košili s dlouhými rukávy. Policie měla co dělat s uvolnováním třídy ucpávané kolemjdoucími, náhodnými i nenáhodnými zvědavci.
  Já jsem také zvědavá, ale nepojedu tam. Ani Penelope Cruz v další roli mě nezajímá. Postačí mi fotky: http://roma.corriere.it/roma/gallery/roma/07-2011/allen/01/woody-allen-roma-primo-ciak_8da81e3c-abb4-11e0-a665-5070e23b7a33.shtml

 Přečetla jsem si na serveru civilni obrany teplotní buletin. Zítra bude v Římě červená. Možné poškození zdraví teplem
http://www.salute.gov.it/emergenzaCaldo/bollettinoGiornaliero.jsp

   Ministerstvo zdraví vydalo celou brožurku rad a pokynů, mezi kterými jsou i ty všeobecně známé : Větrat jen po ránu, dokud je ještě trochu chladněji tj. asi do 7,30 to bude zítra. Pak zabednit a ani slunce do oken nevpustit. Klimatizaci, pokud je, zapnout na 24-27 stupnu ne nižší. Jinak je doporučen ventilátor. Hodně pít, ale omezit kávu a alkohol. Moc se nehýbat a občas se zchladit sprchou. Jíst jen lehká jídla, ovoce a zeleninu.


  Zachovám se podle rad na tomto serveru pro ochranu civilistů a přenechám centrum volné turistům, filmařům a jiným bláznům.
M.

by google translator

Hot days. Heat wave came and with it the current crisis on the stock exchange - another industry, which absolutely do not understand...
   Heat, but I understand. At eight o'clock in the morning, we began to thicken the air. When it's hot it's hot. One of the sweat and slowly begins malaise, incapable of great deeds.
   Only Woody Allen was already hot in Rome. Ever since the morning filming his new film "The Decameron Bob" on Via Del Corso in a pale blue shirt with long sleeves. The police had nothing to do with the release blinding passers-class, as well as random curious casual and ancasual too.
I am also curious, but I will not go there. Even Penelope Cruz in another role does not interest me. Suffice my photos here: http://roma.corriere.it/roma/gallery/roma/07-2011/allen/01/woody-allen-roma-primo-ciak_8da81e3c-abb4-11e0-a665-5070e23b7a33.shtml
   I read on the server for civilian defense bulletin temperature, tomorrow will be red in Rome. Possible injury by heat. http://www.salute.gov.it/emergenzaCaldo/bollettinoGiornaliero.jsp
Ministry of Health has issued a booklet of advice and guidance, among which are the most widely known: the only ventilation in the morning, while there is still a little cooler to about 7.30 ie it will be tomorrow. Then the plank, and neither Sun Not allowing the windows. Air conditioning, if any, to turn 24-27 degrees no less. Otherwise the recommended ventilator. Drinking, but limit coffee and alcohol. Not to move too much and occasionally cool shower. Eat only light meals, fruits and vegetables.
   I will do as advice on this site to protect civilians. Center I leave it open to tourists, filmmakers, and other fools.

M.

Žádné komentáře:

Okomentovat