středa 27. dubna 2016

NATALE DI ROMA / ŘÍMSKÉ VÁNOCE 2016


 Oslavy k výročí založení Říma pořádá každým rokem "Gruppo storico romano" nejbližší neděli k datu vzniku města, který připadá na 21.dubna. Koná se na Circo Massimo. ŘÍM letos oslavil již 2769 let. 

By google translate: 

Celebrating the anniversary of the founding of Rome organizes every year "Gruppo Storico Romano" the nearest Sunday to the date of the city, which falls on April 21. It takes place at the Circo Massimo. ROME year celebrated its 2769 years.
 M.

Žádné komentáře:

Okomentovat