úterý 22. ledna 2013

Nove na Tiburtine / La nuova Tiburtina / New Tiburtina Station


 
 
 
Samotná vlaková stanice Tiburtina se v poslednich letech změnila k nepoznání. Místo malého nádraží nepěkného ošuntělého vzhledu, zde vyrostla nová krásná architektonicky zajímavá  moderní stavba. Nádraží je nyní i velmi významným uzlem pro vysokorychlostni vlakové spojení mezi nejdůlezitejšími městy v Itálii. Z Tiburtiny se nyní dostanete do Milána, Neapole a Benátek a dalších měst ve velmi příznivém čase.
 
La stazione Tiburtina è cambiata tantissimo negli ultimi anni. Al posto di un piccolo e un po vecchio edifficio della piccola stazioncina, è natto nuovo bellissimo e moderno edifficio, importante anche per la architettura. Questa nuova stazione è la nuova fermata per i treni con la alta velocità che sta colegando le città più importanti in Italia. Adesso le potette radiungere con l'alta velocità in poco tempo.
 
The Tiburtina ralwai  station was very chance in last few years. From small old and little bit "used" place,went in to very modern ralway station for imported very fast train. The new modern and very interesting architectural bulding
 is not only the ralwai station but it will be comenrcional centre too.
From Tiburtina train station you can take train in short time to arrive in Milan, Naples, Venice and other italien citties.

 
Nová stanice byla otevřena již minulý rok. Na její inaugaci měl řeč samotný president republiky Napolitano, který mimo jine prohlásil, že stanice je novým architektonickým pokladem země.
Inaugurace proběhla v předem naplánovaném termínu. Byla otevřena podle plánu, ale ještě zdaleka není taková, jaká by ve výsledku měla být. Místa pro obchody v nákupni galerii, zatim zejí prázdnotou a celá budova uvnitř působí sice monumentálně, ale k tomu tak nějak opuštěně, až smutně zároven.V okoli i nadále pokračují dokončující stavební práce. V roce 2013 by už ale měla naplno ožít a naplnit se obchody.
 
La nuova stazione è stata inaugurata l'anno scorso. E' stata inaugurata dal presidente della Repubblica Italiana Napolitano, che l'ha definita  un nuovo gioielo dello stato.
Inaugurazione è stata programata ed è stata fatta con la appertura dello edificcio, però i lavori sul edifficio ancora continuano ed anche in tutta la zona ancora non sono finiti. 
Anche la galeria comerciale sta aspetando le nuove aperture dei negozi. Che speriamo aprono durante questo nuovo l'anno 2013.
 
New station was official opened one year ago with president Napolitano present, who said that the new bulding is one of italian jewerly in more.

Inauguration was according to plan ed bulding of the station was opened, but the alll works are not finished yet. The comercional centrum is empty and new places are waiting to open the new shops for end of this year 2013.
 


Když se podívate do turistické mapy města Řima, můžete si všimnout, že stanice Tiburtina je těsne za hranicí centra. Je tomu tak. Už to neni zona tak zajímavá pro turisty. Od stanice směrem na západ, za mostem po pravé straně  od výstupu z nádraží, začiná obyčejný všedni periferní život.

Guardando la carta della città di ROMA potette accorgervi che la stazione Tiburtina è situata all confine che divide centro storico da periferia.

When do you look in the citties map, you can see that the Tiburtina station is located very close to the border city center. This zone just not into the historical center of Rome so very interesting for tourism. Here on the righ side output from the station is beginning peripheral life.

Zde začíná čtrt postavená v padesátých letech minulého století. A po té pokračuje tato historická cesta pod názvem, který jí dali již její zakladatelé starověcí římané, až daleko za město. Spojuje Řím s městy Chieti a Pescara v kraji Abruzzo.

Qui comincia il quartiere costruito nei anni 50-ta in 19-essimo secolo. Il quartiere Tiburtino si svilupa lungo la via Tiburtina. Questa è una strada consolare  Romana, che collega Roma con Chieti e Pescara in Abruzzo.

 Here begins the neighborhood built in the fifties of the last century. This historic street whith name Tiburtina is very historic, have been built by the ancient Romans and continues to go far outside the city. 


Stavba a úpravy okolí probíhají v celé zoně Portonaccio v okolí nového nádraží.

Molti altri lavori sono in corso.

The works are continuing in whole zone.
 
Kromě toho se v ulici Casal Bruciato  nezávisle na ostatnich stavbách otevřel starosta města Alemano před dvěmi měsíci nový park - Parco Tiburtino. Organizace "I RADICI" se o tento projekt snažila již léta a podařilo se jim ho úspěšně dotáhnout až do konce. Díky tomu zde mají obyvatelé další potřebný kus zeleně, kde se dá trávit volný čas.

Due mesi fa il sindaco di Roma ha aperto un nuovo parco vicino al Via Casal Bruciato, che si chiama PARCO TIBURTINO. L´organizzazione " I RADICI" ha lavorato tanti anni per questo progetto ed è riuscita a realizarlo. I habitanti del quartiere hanno adesso  un nuovo posto verde in più, dove si può trasccorrere il tempo libero .

Here inhabitants from the zone have other green place in more, because two months ago  the sindaco and the organization " I Radici " have opened the new park here. Name of the new park is : PARCO TIBURTINO.


        V Římě žijí i lidé, o ktrerých turista ani nemůže přemýšlet. I v samotném srdci města jsou kolonie lidí bez domova žijící v prakticky skoro na ulici. Ani ne kilometr od nádraží. Byl léta sklad, který obývala malá komunita. Ten byl nyní zbourán, komunita se musela vystěhovat a nyní po upravě kanalizace se zde propojí  dvě již existujíci silnice. Namísto skladu se těsně před vánoci otevřelo nové kulturní centrum, pojmenované po významné římské umělkyni Gabriele Ferri. Proslavené zejména svými interpretacemi lidových italských a řimských písní.
M.


 
 
 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat